Hoveveien-Rundkjøring Hove Gaard

Oppdragsgiver: Sandnes Kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90621166
Primær kontakt: Unni Hennum Bergill
Primær kontakt e-post: unni.bergill@ramboll.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Prosjektet omfatter bygging av ny rundkjøring og opparbeidelse av totalt ca 450 meter av Hoveveien ved Haave gaard, inkludert nytt gang- og sykkelveisystem i tilknytning til dette. Det skal også bygges ny tverrforbindelse med E39 samt tilstøtende sekundærveganlegg.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 23.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no