K923 Laboratorieutstyr

Oppdragsgiver: Statsbygg Hovedkontor Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 90077228
Primær kontakt: Gine Støren
Primær kontakt e-post: CampusAasBUT@statsbygg.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Campus Ås er en samlokalisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) og Veterinærinstituttet(VI). Nybygget har et bruttoareal på 63 100 m2, hvorav 48 300 m2 er avsatt NMBU og resterende til VI. Bygget skal ligge i Ås kommune og er planlagt ferdigstilt sommeren 2020. De forestående anskaffelsene gjelder laboratorieutstyr i bredt perspektiv. Rom som skal utstyres har funksjoner innen forskning, diagnostikk og klinikk. Det er planlagt flere spesifikke utlysninger i denne anskaffelseskategorien i løpet av 2018.
Bransje(r): 61140 - Laboratorieutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 08.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no