Fv. 166 Ny jernbanebru

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 90873317
Primær kontakt: Asgeir Skymoen
Primær kontakt e-post: asgeir.skymoen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Løten
Sammendrag: Jernbanebrua i Løten sentrum skal skiftes ut slik at fylkesvegen får 4,9 m fri høyde, 2 kjørefelter og g/s-bane. Ny bru bygges med betongbrukar og ståloverbygning. Overbygningen bygges som lavbyggende trau med tykk bunnplate, kassebærere og påhengte gangbaner. Bunnplaten skal være av stålsort S355 G10+N-Z35 med dimensjonene t*b*l = 80mm*4,2m*15,3m. Prosjektet ligger innenfor Løten stasjon som har sikringsanlegget NSB-87. Rørosbanen har delvis DATC. Signalanleggene må bygges om. Skinneprofilen skal oppgraderes til 49 kg. Inntilliggende infrastruktur, veganlegg og eiendommer må bygges om. Sideterrenget til inntilliggende veg må støttes opp av plasstøpte betongmurer. Kommunalt VA- og og felles OV-anlegg skal fornyes. Kabler må legges om. Rundkjøring skal bygges. Overskuddsmasser skal deponeres på skytebanen. Omgivelsene skal støyskjermes med langsgående vegger. Berørte eiendommer skal istandsettes. Det er avsatt sporbruddsperiode på 96 timer den 9.-13.8.2018 i R18 for bruutskiftningen
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no