Tilknyttende VA-grøfter til nytt Åsbaret høydebasseng

Oppdragsgiver: Selbu kommune Org.nr: 971197609
Telefon: 73816700
Web: www.selbu.kommune.no E-post: postmottak@selbu.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 73816700
Primær kontakt: Jostein Moslet
Primær kontakt e-post: jostein.mosleth@selbu.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Selbu
Sammendrag: Entreprisen omhandler tilknyttende VA-grøft inn til tomta for nytt Åsbaret høydebasseng som er under planlegging.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no