E16 Eggemoen - Olum, E12 Sanering av bygg og eiendommer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 22073000
Primær kontakt: Heidi Egge
Primær kontakt e-post: heidi.egge@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Jevnaker
Sammendrag: Statens Vegvesen region Øst skal bygge ny E16 mellom Eggemoen i vest og Olum i øst.I den forbindelse skal det saneres bygg og eiendommer på strekningen. Arbeidene vil omfatte sanering av 15 eiendommer med i alt 33 bygninger. Eiendommene er ervervet/innløst av Statens vegvesen.Av de 15 eiendommene ligger 2 eiendommer i Ringerike kommune og resten ligger i Jevnaker kommune.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no