Byggentreprise PVPS-B1

Oppdragsgiver: Nedre Romerike Avløpsselskap IKS | Nedre Romerike Vannverk IKS Org.nr: 892110972
Telefon: 64845400
Web: nrva.no E-post: firmapost@nrva.no
Primær kontakt: Henrik Stokkebek
Primær kontakt e-post: henrik.stokkebek@nrva.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Dagens prosessvannpumpestasjon må oppgraderes som følge av den nye økningen i mengde, samt at det kreves bedre styring og bedre vannbehandling.Entrepriseanskaffelsen er tett knyttet til OREA-prosjektet, noe som innebærer at fremdriften i prosessvannprosjektet følges tett og det er stort fokus på at angitte datoer skal overholdes. OREA-anlegget er under bygging og vil ha behov for prosessvann etter sommeren 2018.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no