Elektroarbeider fv. 232 Sifjordura tunnel og fv.243 Sifjordskaret tunnel

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 91714428
Primær kontakt: Bjørn Lauransen
Primær kontakt e-post: bjorn.petter.lauransen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Torsken
Sammendrag: I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler) skal alle riks- og fylkestunneler over 500m eller ÅDT over 300 oppfylle denne innen 1.1.2020. Dette for å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 20.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no