Vinstra Vidaregående Skule, Rehabilitering av aula, Bygningsmessige arbeider

Oppdragsgiver: Oppland Fylkeskommune Org.nr: 961382335
Telefon: 61289000
Web: www.oppland.no E-post: postmottak@oppland.org
Primær kontakt: Trond-Erik Eriksen
Primær kontakt e-post: trond-erik.eriksen@oppland.org
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Rehabilitering av aula, bygningsmessige arbeider. For mer info, se vedlegg.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no