Fv. 171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 41466545
Primær kontakt: Dan-Erik Bomban
Primær kontakt e-post: dan-erik.bomban@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Sørum
Sammendrag: Bygge Gang-og sykkelveg på Fv171 fra Sørumsand til Monsrudveien
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no