Fv 467 x rv. 15 Andvord gs- veg - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv 467 x rv. 15 Andvord gs- veg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Berit Melbø
Primær kontakt e-post: berit.melbo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lom
Sammendrag: Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av g/s veg langs fv 467 fra profil 8140-9030 Andvordsjordet til x rv. 15 Lom prestegård i tråd med vedtatt reguleringsplan.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no