Vegutbetring Ytre Skårhaug - Anbud - Norges Kommunekalender

Vegutbetring Ytre Skårhaug

Oppdragsgiver: Eid kommune Org.nr: 938521816
Telefon: 57885800
Web: www.eid.kommune.no/ E-post: post@eid.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45226186
Primær kontakt: Torbjørn Brandsæter
Primær kontakt e-post: Torbjorn.Brandsaeter@eid.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Eid
Sammendrag: Eid kommune skal gjennomføre vegutbetring på Ytre Skårhaug. Det skal lagast eit nytt kryss mellom kommunal veg og riksveg 15 inkludert overvassanlegg. Ein eksisterande tørrsteinsmur skal erstattast med 40 meter betongmur. Det skal leggast trekkerør for vegbelysning og det skal leggast dekke og bærelag på om lag 300 meter kommunal veg med vegbredde 4 meter.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Tildelinga vil skje på bakgrunn av kva for eit tilbod som har lågast pris.
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 24.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no