Kirkene i Hurum - Tak og restaureringsarbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

Kirkene i Hurum - Tak og restaureringsarbeider

Oppdragsgiver: Hurum kirkelige fellesråd Org.nr: 976990358
Telefon: 32794600
Web: www.kirken-hurum.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 31292960
Primær kontakt: Reidun Gatland Reve
Primær kontakt e-post: reidun@royken.kirken.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Kirkene i Hurum har istandsettingsbehov knyttet til tak og eksteriør (tre). Det skal gjennomføres etappevise reparasjonsarbeid i hht. oppsatt plan. Det skal tradisjonelle tak-, tre- og tekkearbeider. Det skal i tillegg gjennomføres enkelte tradisjonelle murarbeider som hjelpearbeid til trearbeidene. Anskaffelsen gjelder prekvalifisering og inngåelse av kontrakt (rammeavtale) med restaureringshåndverker for gjennomføring av det nødvendige reparasjonsarbeid. Arbeidet skal gjennomføres i hht. tradisjonelle metoder og materialbruk, og av restaureringshåndverkere med erfaring fra tilsvarende arbeider. Dokument vedr prekvalifisering er lagt ved denne kunngjøringen for nedlasting.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no