Øya Helsehus - ombygginger - Anbud - Norges Kommunekalender

Øya Helsehus - ombygginger

Oppdragsgiver: TRONDHEIM KOMMUNE Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46826239
Primær kontakt: Vidar Aasen Amdam
Primær kontakt e-post: vamd@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag
Sammendrag: Den nye Helsevakta bygges på tilstøtende tomt (tidligere «Jesu Kristi kirke»), og skal sammenbygges med Øya Helsehus. I forbindelse med bygging av nye Helsevakta, vil det bli et økt antall beboere og ansatte som benytter spiserom, garderober etc. i Øya Helsehus. Hovedtemaene for ombyggingen er bla. etablering av ekstra tøynedkast, øke kapasiteten på spisestuer og lagringsareal, etablere vaktrom og laboratorium, tilpasninger i kjeller/varemottak, øke kapasiteten på garderobe samt forbedre belysningen som følge av sammenbygging med ny helsevakt.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.01.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no