Rv.111 Gretnesbekken - rehabilitering av kulverter - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv.111 Gretnesbekken - rehabilitering av kulverter

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 48089241
Primær kontakt: Trude Stenberg
Primær kontakt e-post: trude.stenberg@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold
Sammendrag: Det er to kulverter under rv.111 i Gretnesdalen i Fredrikstad kommune som skalrehabiliteres. Begge kulvertene er i dag stål, med dim fra 1600-2200 mm. Lengde på begge rørene er 100 meter, de ligger i samme trasee. Begge rørene skal rehabiliteres uten at vegen berøres. Arbeidet omfatter også opparbeidelse av anleggsveg inn til riggplass på begge sider. Adkomst til anleggsvei 1 og riggplass 1 tillates kun i tidsrommet mellom kl. 21.00-06.00 alle dager. Entreprenøren må påregne nattarbeid. Se for øvrig eget kapittel 10.3 Riggplass og anleggsveger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no