Fv. 53 Holsbru brøytestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 53 Holsbru brøytestasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 99462312
Primær kontakt: Jørn Fosen Simonsen
Primær kontakt e-post: jorn.fosen.simonsen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane
Sammendrag: Den gamle brøytestasjonen på Holsbru skal saneres og det skal bygges ny. Oppdraget omfatter bustaddel og garasje. De gamle byggene skal saneres, og det skal prosjekteres og bygges nye bygg. Oppdraget omfatter også byggesak.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.01.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no