Fv 28 Gangvei Øvre Eikervei - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv 28 Gangvei Øvre Eikervei

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Mariann Førsund-Hansen
Primær kontakt e-post: mariann.forsund-hansen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet omfatter em gangvei langs Øvre Eikervei i Drammen.Gangveien skal bygges ihht gjeldende reguleringsplan. Dette innebærer et 2,0 bred gangvei tett på eksisterende bebyggelse. Prosjektet strekker seg langs Fv. 28 fra MarthaSundlandsgate og frem til bussholdeplassen utenfor Liebakken.Prosjektet innebærer at det totalt settes 400 m med kantstein fordelt på begge sider av gangveien fra start til slutt. Det skal lastes ut ca 300 kubikk med masser som består av leire/blåleire og sand. Overbygningen på gangveien er totalt 760 mm og består av et forsterkningslag av kult på ca 400 kubikk, et bærelag av knust fjell og et slitelag avasfaltgrusbetong (agb) på ca 400 kvadrat.Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert og byggherre gir ikke ut en vegmodell eller stikningsdata. Gangveien skal bygges med eksisterende asfalt på veien somhøydereferanse.I grunnen der gangveien skal bygges ligger det 3 høyspentkabler, lavspentkabler,fiberkabler, telekabler mm.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 28.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no