Bruvedlikehold Agder 2018-2019 - Anbud - Norges Kommunekalender

Bruvedlikehold Agder 2018-2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: espen.gundersen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Arbeidet omfatter bruvedlikeholdsarbeid i Aust- og Vest-Agder. Arbeidene skal foregå på 50 fastsatte bruer, 31 i Aust-Agder og 19 i Vest-Agder.Følgende arbeid inngår i kontrakten:- Betongrehabilitering- Membran/fuktisolering og asfaltarbeid- Reparasjon/utskifting av brufuger/asfaltfuger- Reparasjon/utskifting av brurekkverk- Reparasjon av undergravde brufundamenter/erosjonssikring
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no