187185 - Sandnessjøen lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

187185 - Sandnessjøen lufthavn - Reasfaltering av rullebane - Elektroarbeider

Oppdragsgiver: AVINOR AS Org.nr: 985198292
Telefon: 81530550
Web: www.avinor.no E-post: post@avinor.no
Primær kontakt: Ulf A. Røed
Primær kontakt e-post: Ulf.Roed@avinor.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Avinor planlegger å reasfaltere deler av rullebanen og oppstillingsplassen (apron) ved Sandnessjøen lufthavn. I tillegg utføres to tilknyttede delprosjekt. Det ene er etablering av nye flushlys i rullebanedekket for terskel og rullebaneende. Det andre er flytting av PLASI (visuell glidebane). Utførelsen er splittet i flere entrepriser. Denne utlysningen omfatter entreprise T-187185 Elektroarbeider.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.02.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no