Håndverkertjenester - Maling, gulvlegging og tapetsering - 07.05.2018 - 07.05.2022 - Anbud - Norges Kommunekalender

Håndverkertjenester - Maling, gulvlegging og tapetsering - 07.05.2018 - 07.05.2022

Oppdragsgiver: GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Org.nr: 991799710
Telefon: 35500707
Web: www.grenlandssamarbeidet.no/gki E-post:
Primær kontakt: Bjørn Lauritsen
Primær kontakt e-post: bjorn.lauritsen@skien.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Rammeavtale for anskaffelse av Håndverkertjenester - Maling, gulvlegging og tapetsering med tilhørende produkter og materiell for vedlikehold av alle kommunale bygg og leiligheter. Avtalen kan også inneholde prosjektkjøp, moderniseringer, enkle og/eller større renoveringer og utbedringer.Vedlikeholdstjenestene gjelder kun oppgaver som skal utføres av autorisert maler, og eventuelt de forhåndsavtalte underentreprenører som måtte være aktuelle å benytte.SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEN.
Bransje(r): 42 - Gulv og gulvbelegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no