Fv 213 Vassfarvegen - Friskussen barnehage, gang- og sykkelveg - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv 213 Vassfarvegen - Friskussen barnehage, gang- og sykkelveg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +46 781183
Primær kontakt: Mariann Førsund-Hansen
Primær kontakt e-post: mariann.forsund-hansen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs fv.213 i Nes kommune mellom Vassfarvegen (HP 03 km 0,7) og Friskussen barnehage (HP 03 km 1,1) på ca. 400 meter. Ny gang- og sykkelveg skal følge fylkesvegen med hovedsakelig 3 meters rabatt. Det skal etableres en ny busslomme og en eksisterende busslomme skal oppgraderes. To nye opphøydgangfelt skal få intensivbelysning, mens eksisterende stolper med belysning skal få nye LED armaturer. Det skal også suppleres med noen nye lysstolper. Riving av et hus og en garasje inngår også i prosjektet.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 06.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no