Forsterkning av Stemmen, Solberg og Vierbekk bruer - Anbud - Norges Kommunekalender

Forsterkning av Stemmen, Solberg og Vierbekk bruer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Terje Bergan
Primær kontakt e-post: terje.bergan@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Stemmen bru på Fv 109 hp 3 km16006 skal forsterkes med en bjelke som plasseres mellom de to eksiterende bjelkene, det støpes nye lagerhyller til den nye drageren. Solberg bru på Fv 109 hp 3 km14352 skal forsterkes med vinkler som skrues på eksiterende bjelker.Vierbekk bru på Fv 109 hp 3 km13402 skal forsterkes med vinkler som skrues på eksiterende bjelker.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no