Rygge kommune - Ekholt II - Veibelysning - Anbud - Norges Kommunekalender

Rygge kommune - Ekholt II - Veibelysning

Oppdragsgiver: Rygge Kommune Org.nr: 959272492
Telefon: 69264300
Web: www.rygge.kommune.no/ E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91147498
Primær kontakt: Olav Solheim
Primær kontakt e-post: olso@cowi.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Rygge
Sammendrag: Eksisterende veibelysningsanlegg i område Ekholt II skal demonteres i sin helhet og erstattes med nytt anlegg i form av stålmaster og LED-armaturer. Eksisterende luftstrekk fjernes.Prosjekt Ekholt II omfatter belysningsanlegg for Midtveien, Løkkeveien, Gubbeskogveien, Kallumila, deler av Beiteveien, Kobberslagerveien og Vesthellinga, Nordskogveien og Tverrveien.
Bransje(r): 96531 - Veilysmateriell | 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no