Brannsikring - Sprinkling av Drøbakgata 1 - Anbud - Norges Kommunekalender

Brannsikring - Sprinkling av Drøbakgata 1

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF Org.nr: 974780747
Telefon: 23460500
Web: www.boligbygg.no E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 02180
Primær kontakt: Rikke Været Olsrud
Primær kontakt e-post: rikke.olsrud@bby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å brannsikre bygget.
Bransje(r): 625001 - Brannsikring og beredskap
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no