VA-anlegg Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-anlegg Hans Hansens vei, Hotvetveien, Haukeliveien og Sokkaveien

Oppdragsgiver: Drammen kommune Org.nr: 939214895
Telefon: 03008
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 32046209
Primær kontakt: Erik Udnæs
Primær kontakt e-post: erik.udnaes@drmk.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Ledningsanlegget i Hotvetveien, Finn Blackstads vei, Haukeliveien, Sokkaveien og Hans Hansens vei skal separeres. Veiene reetableres og det anlegges nye sluk. Dagens luftstrekk i prosjektområdet skal legges i bakken og det skal etableres nye veilysmaster.Hovedledningsgrøfter: ca. 870 lmUtblokking: ca 60 lmStikkledningsgrøft:Ut av vei/til eiendomsgrense: ca. 150 lmOver privat eiendom (opsjon): ca. 200 lm
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no