Vinstra Vg skole, Utomhus og trafikksikring - Anbud - Norges Kommunekalender

Vinstra Vg skole, Utomhus og trafikksikring

Oppdragsgiver: Oppland Fylkeskommune Org.nr: 961382335
Telefon: 61289000
Web: www.oppland.no/ E-post: postmottak@oppland.org
Primær kontakt: Trond-Erik Eriksen
Primær kontakt e-post: trond-erik.eriksen@oppland.org
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Etablering av to parkeringsarealer med samlet 80 parkeringsplasser, oppgradering av skolens uteområde. Åtte av parkeringsplassene skal forberedes for lading av elbil, ved fremføring av strøm og etablering av søyler for senere montering av ladepunkter. Videre håndtering av overvann fra det samme uteområdet, etablering av fire vegbommer med automatikk, samt utbedring av atkomstveg til skolens varemottak.
Bransje(r): 96521 - Trafikksikring | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no