Reservekraft for Saltdal sykehjem, rådhus, idrettshall og helsesenter - Anbud - Norges Kommunekalender

Reservekraft for Saltdal sykehjem, rådhus, idrettshall og helsesenter

Oppdragsgiver: Saltdal kommune Org.nr: 972417734
Telefon: 75682000
Web: www.saltdal.kommune.no/ E-post: postmottak@saltdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90185034
Primær kontakt: Vidar Berntsen
Primær kontakt e-post: vrbn@cowi.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Saltdal kommune planlegger å installere 3 stk kapslede og støyisolerte nødstrømsaggregater. Aggregater skal forsyne 4 stk kommunale bygg. Bytte av 3 stk hovedtavler og ombygging i 1 stk hovedtavle inngår. 2 stk frittstående aggregathus skal bygges. Etablering av 1 stk aggregatrom i eksisterende bygning inngår også. Grunnarbeider inkl. kabelgrøfter, m.m. skal utføres. Komplett nøkkelferdig inkl. alle fag, totalentreprise ihht NS8407.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris - vektes 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 26.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no