Pumpeleidning Sande vassverk - Anbud - Norges Kommunekalender

Pumpeleidning Sande vassverk

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 40620910
Primær kontakt: Even Gjerløw
Primær kontakt e-post: even.gjerlow@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Gaular
Sammendrag: Asplan Viak as anskaffer på vegne av Gaular kommune.Gaular kommune skal etablere ny pumpeleidning for råvatn på delstrekning mellom grunnvasspumper og reinseanlegg for vassverket på Sande. Omfattar langsgraving av eksisterande pumpeleidning som vil vere i drift i heile perioden. Eksisterande vil gå over til å vere reintvassleidning etter ny leidning er på plass.Det ligg inne to opsjonar i konkurransegrunnlaget:1. Oppgradering av tursti til landbruksveg klasse 32. Etablering av komplett gatelysanlegg langs traseen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no