Moldbakken 9A - Anbud - Norges Kommunekalender

Moldbakken 9A

Oppdragsgiver: Helse Bergen HF Org.nr: 983974724
Telefon: 05300
Web: www.helse-bergen.no/ E-post: postmottak@helse-bergen.no
Kontaktpunkt: +47 91369038
Primær kontakt: Leif Senstad
Primær kontakt e-post: leif.kristian.senstad@helse-bergen.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Molbakken 9A skal renoveres for å tilpasses til ny virksomhet som skal omfatte siste fase av rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten. Bygget skal bidra til å «klargjøre» pasienter for overføring til andre behandlingsnivå.I materialvalg og annet må det hensyntas at utagering kan være et forhold.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no