Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering av høydebasseng Ammundalen 1 og 2

Oppdragsgiver: Halden Kommune Org.nr: 874637122
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 93244001
Primær kontakt: Thor Egil Sætre
Primær kontakt e-post: thor.egil.satre@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: Halden kommune skal renovere eksisterende høydebasseng. Arbeidene vil bestå av flere etapper og arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven er renovering av betongfasade, utskifting av takets tettesjikt på Ammundalen 1 og 2. Samt innvendig betongrenovering av Ammundalen 2.
Bransje(r): 96569 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no