Operaen i Oslo - Utskifting av utvendige elastiske fuger K201 - Anbud - Norges Kommunekalender

Operaen i Oslo - Utskifting av utvendige elastiske fuger K201

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 40557414
Primær kontakt: Frode Aamodt
Primær kontakt e-post: frode.aamodt@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:nr.: 2017/371navn: Operaen i Oslo - Utskifting av utvendige elastiske fuger om tilbud på entreprise K201:Utskifting av de elastiske fugene på de skrånende marmorflatene og lokale reparasjoner og rengjøring av innside og topp av de vertikale gesimsene på operataket. Omfanget av vedlikeholdsarbeidet er rundt 30 km fuger og skal utføres felt-vis.
Bransje(r): 99902 - Fasadeentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no