Tilbygg ombygging av Bulken skule - totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg ombygging av Bulken skule - totalentreprise

Oppdragsgiver: Voss kommune Org.nr: 960510542
Telefon: 56519400
Web: www.voss.kommune.no/ E-post: postmottak@voss.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56519400
Primær kontakt: Geir Egil Flatabø
Primær kontakt e-post: geir.e.flatabo@voss.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Voss
Sammendrag: Bulken skule skal tilrettelegge for elevar med spesielle behov. Dette medfører ei ombygging av eit grupperom ved skulen tilpassa elev, tilbygg med nytt inngangsparti, nye toalett areal og personheis.Ny heis i bygget fører til noko mindre ombygging i plan under hovudplanet.I tillegg til overnemnde skal det drenerast og isolerast langs yttervegg nordside gymnastikksal.Grupperom som skal byggast om skal og få nye vindauge med solskjerming.Tilbydar skal ha med alle fag i høve prosjektering og utføring av tiltaket, tilbodet skal og ha med seg byggesakshandsaming og oppfyljing arbeidstilsynet.Arbeida lyt vera ferdig innan skulestart hausten 2018.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no