Vardø videregående skole - Ombyggingsarbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

Vardø videregående skole - Ombyggingsarbeider

Oppdragsgiver: Haldde arkitekter AS Org.nr: 996150062
Telefon: 78437714
Web: www.haldde.as E-post: post@haldde.as
Kontaktpunkt: +47 78437714
Primær kontakt: Magnus Langli
Primær kontakt e-post: post@haldde.as
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Vardø
Sammendrag: Finnmark fylkeskommune ønsker å gjøre ominnredningsarbeider ved Vardø videregående skole. Det skal etableres elevsosiale arealer, nytt vindfang, nytt IKT-klasserom og gjøres utbedring av et eksisterende vindfang. Det skal også gis opsjonspris på skifte av enkelte vinduer. Berørte arealer utgjør et bruksareal på 358 m2. Tiltaket er plassert i Kaigata 6 sentralt i Vardø og prosjektet gjennomføres som totalentreprise med forhandlinger.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no