Glomfjord vannverk. Etabering av adkomst og ledningsanlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Glomfjord vannverk. Etabering av adkomst og ledningsanlegg

Oppdragsgiver: Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk Org.nr: 970189866
Telefon: 75710000
Web: www.meloy.kommune.no/ E-post: postmottak@meloy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91537940
Primær kontakt: Frank Fossheim
Primær kontakt e-post: frfo@cowi.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Sammendrag: Denne konkurransen omfatter forespørsel om " Glomfjord vannverk - Etablering av adkomst og ledningsanlegg". Prosjektet omfatter nyetablering av adkomstvei på ca 160 meter og VA-ledningsanlegg på ca 250 meter fordelt på to traseer, lokalisert i Glomfjord i Meløy kommune. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av eksisterende garasje og uthu
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører | 10080 - Riving og sanering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no