VA Sletteveien - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Sletteveien

Oppdragsgiver: Halden kommune Org.nr: 959159092
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no/ E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 93244001
Primær kontakt: Thor Egil Sætre
Primær kontakt e-post: thor.egil.saetre@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: I forbindelse med nye VA-ledninger ved Sletteveien skal følgende arbeider utføres:- ca. 420 m VA-grøfter- ca. 385 m vannledning- ca. 405 m spillvannsledning- ca. 390 m overvannsledning- ca. 7 stk kumgrupper- ca. 1760 m2 veiasfaltAnleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Sletteveien og Blokkveien. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. Det er 4 slamavskillere som skal fjernes på området. To av disse ligger ved starten av feltet i sørvest, mens de to andre rett vest for Blokkveien i v/K17.Det inngår 27 stikkledninger i prosjektet. Stikkledningene skal føres ca. 1,0m ut av offentlig vei.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no