Småland vannforsyning - Anbud - Norges Kommunekalender

Småland vannforsyning

Oppdragsgiver: Inderøy kommune Org.nr: 997391853
Telefon: 74124200
Web: www.inderoy.kommune.no E-post: postmottak@inderoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90972487
Primær kontakt: Erlend Gudding
Primær kontakt e-post: erlend.gudding@inderoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Inderøy
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder graving og trekking av ny hovedvannledning på Småland, Inderøy kommune.Anlegget omfatter ca. 350 m trekking av ny tett tilsluttet vannledning PE inn i eksisterende 200mm eternittledning, graving av ca. 360 m grøft med 225 mm PE vannledning, diverse stikkledninger og seks vannkummer.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no