Turvei E5 Østensjøvannet - Anbud - Norges Kommunekalender

Turvei E5 Østensjøvannet

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Org.nr: 996922766
Telefon: 23482030
Web: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Fredrik Dahl-Hansen
Primær kontakt e-post: fredrik.dahl-hansen@bym.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det er besluttet at turvei E5 ved Østensjøvannet skal omlegges av hensyn til det mangfoldige fuglelivet ved vannet. Eksisterende turvei langs Østensjøvannet skal tilbakestilles til våtmark og bli en del av fuglenes hekkeområde. Den nye turveien anlegges fra Oldtidsveien til eksisterende turvei. Oldtidsveien blir også opprustet og vil fungere som en delstrekning av turvei E5. Det anlegges også et tråkk fra Oldtidsveien til fuglekikkepunktet for at dette området fortsatt kan brukes av publikum og fuglekikkere.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no