Fv 461 Vatneli - Kilen. Gang og sykkelveg - Totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv 461 Vatneli - Kilen. Gang og sykkelveg - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det skal prosjekteres og bygges gang og sykkelveg/fortau langs eksisterende fylkesveg 461 fra profil ca. km 3,04 til ca. km. 4,47.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no