Avlastningsboliger Hattfjelldal - Bygningsmessig Hovedentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Avlastningsboliger Hattfjelldal - Bygningsmessig Hovedentreprise

Oppdragsgiver: Hattfjelldal kommune Org.nr: 944716904
Telefon: 75184800
Web: www.hattfjelldal.kommune.no E-post: post@hattfjelldal-kommune.no
Kontaktpunkt: +47 73560055
Primær kontakt: Sondre Andvik
Primær kontakt e-post: sondre@rojoarkitekter.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Hattfjelldal
Sammendrag: Hattfjelldal kommune innbyr til anbudskonkurranse om kontrakt E200 Bygningsmessig hovedentreprise for bygging av avlastningsboliger i Hattfjelldal sentrum. Bygget er planlagt i 1. etg og er ca 534 kvm BTA. Kontrakten omfatter i tillegg arbeider med oppføring av carporter og div utomhus arbeider. Planlagt byggestart er sommer 2018 under forutsetning av politisk godkjenning. Det vil i tillegg utlyses anbudskonkurranser for entreprisene E310 Rørtekniske anlegg, E360 Luftbehandling og E400 Elektroarbeider.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 22.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no