187469 - Mo i Rana lufthavn - Anleggsarbeid banelys - Anbud - Norges Kommunekalender

187469 - Mo i Rana lufthavn - Anleggsarbeid banelys

Oppdragsgiver: AVINOR AS Org.nr: 985198292
Telefon: 81530550
Web: www.avinor.no E-post: post@avinor.no
Primær kontakt: Ulf A. Røed
Primær kontakt e-post: Ulf.Roed@avinor.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Denne entreprise K-187469 omfatter nødvendige anleggsarbeider for følgende tiltak:Rullebane kantlys, terskel- og baneendelys Etablering av ny kabelføring, rør og kummer inkl. lokal drenering, saging ogreetablering av asfalt etc. Herunder OPI-kanal over taksebaner.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no