Øvrevollveien med flere - belegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Øvrevollveien med flere - belegg

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no/ E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97106777
Primær kontakt: Ingvild Tørum
Primær kontakt e-post: ingvild.torum@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Prosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende vannledning med belegg av polyuretan. Ledningsstrekningene som skal belegges er til sammen ca 4000 m (D=150,200, 300 og 350 mm). Ledningene er i hovedsak plassert i Almelien, Bankveien, Dyrefaret, Havna, Hosleveien, Velliveien, Vollsveien, Wilhelm Wilhelmsens vei og Øvrevollveien.Entreprenøren må påta seg arbeid som naturlig tilhører prosjektet. For eksempel forberedende tiltak i ledningene, sprøyting av innvendig belegg, provisorisk vannforsyning, arbeider med demontering/remontering av vannledningsarmatur i kummer, rehabilitering av kummer og forgreiningspunkter, riving og bygging av kummer, grave- og overflatearbeider og etablering av eventuelle arbeidsgroper for innføring av utstyr for belegging.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no