Skrubbemyra kommunal veg - Anbud - Norges Kommunekalender

Skrubbemyra kommunal veg

Oppdragsgiver: Bø kommune Org.nr: 962276172
Telefon: 35059000
Web: www.bo.kommune.no E-post: postmottak@bo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 35059000
Primær kontakt: Moa Jonsson
Primær kontakt e-post: moa.jonsson@bo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Kontraktarbeidet omfatter opparbeiding av kommunal veg på Skrubbemyra i Bø kommune. Det skal etableres ny vei gjennom skogsområdet fra Rallevegen ved Kromla videre mot Systemblokk sitt anlegg på Skrubbemyra. Lengde ca 700 m og bredde 7 m inklusiv 0,5 m skuldre. Forbi industriområdet følger ny vei i ytterkant av området mot eksisterende fylling ned mot motocrossbanen. Ny vei avsluttes rett etter eksisterende parkeringsplass nord på industriområdet, og kobler seg der på eksisterende forløp av Rallevegen.For å håndtere overvann fra nedbørsfelt i området skal det også etableres 4 stikkrenner under ny veg
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no