Åsterudveien 21-23 - Anbud - Norges Kommunekalender

Åsterudveien 21-23

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no/ E-post: info@baerum.kommune.no
Primær kontakt: Tor Høgberget
Primær kontakt e-post: tor.hogberget@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet gjelder opparbeidelse av ny landskapsplan, og omfatter riving, grunnarbeider, nye trapper i granitt, nye gangveier med belegningsstein, asfaltlegging, etablering av nye utelys, vegetasjon m.m.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no