Fv. 459 Halvdan Wilhelmsens allee, Parsell: Kollektivtiltak fra Jernbanegaten til Heimdal - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 459 Halvdan Wilhelmsens allee, Parsell: Kollektivtiltak fra Jernbanegaten til Heimdal

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Arbeidene omfatter tiltak som skal til for å flytte dagens busstrasse fra Slagenveien og over til Halvdan Wilhelmsens alle. Hensikten med dette er å etablere busstopp på utsiden av sykehuset.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no