VA-ledningsanlegg Bakkevegen - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-ledningsanlegg Bakkevegen

Oppdragsgiver: Øyer kommune Org.nr: 961381185
Telefon: 61268100
Web: www.oyer.kommune.no E-post: postmottak@oyer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45852198
Primær kontakt: Pål Båtstad
Primær kontakt e-post: pal.batstad@oyer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Øyer
Sammendrag: Anskaffelsen omfatter sanering/utskifting av VA_ledningsanlegg i Bakkevegen på Granrudmoen i Øyer kommune. Prosjektet omfatter også opprusting av Bakkevegen, samt kabelgrøfter, trekkerørsanlegg og gatelysanlegg for GE-nett.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no