OVS-0018 Regnskapstjenester - Anbud - Norges Kommunekalender

OVS-0018 Regnskapstjenester

Oppdragsgiver: Oslo Vognselskap AS Org.nr: 991005226
Telefon: 23310663
Web: www.vognselskapet.no E-post: post@vognselskapet.no
Kontaktpunkt: +47 23310660
Primær kontakt: Hans Kristian Fredhall
Primær kontakt e-post: hans.kristian.fredhall@vognselskapet.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder helhetlig leveranse av lønns- og regnskapstjenester for Oslo Vognselskap AS (Kunden). Kunden deltar i store og tverrorganisatoriske prosjekter i kollektivtrafikken i Oslo og opptar store lån til innkjøp av t-banevogner og trikker som leies ut til operatør.Kunden har i dag 9 ansatte og antallet leverandørfakturaer pr. måned er ca. 60 stk. I intensive prosjektperioder kan antallet leverandørfakturaer gå noe opp. Kunden har ikke eget økonomisystem eller egne regnskapsmedarbeidere.Målsettingen med anskaffelsen er stabile og problemfrie leveranser av lønns- og regnskapstjenester. Kunden ønsker å gjøre sitt til for å bidra til samarbeid med leverandøren slik at denne fort og vedvarende vet hva Kunden er engasjert i samtidig som det ikke hersker tvil om hvem av hhv Leverandør og Kunde som har ansvar for hva.Kundens beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.
Bransje(r): 785300 - Regnskapstjenester
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no