2018/4843 - Solør videregående skole avdeling Sønsterud - Rehabilitering - Anbud - Norges Kommunekalender

2018/4843 - Solør videregående skole avdeling Sønsterud - Rehabilitering

Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune Org.nr: 942116217
Telefon: 62544000
Web: www.hedmark.org E-post: postmottak@hedmark.org
Primær kontakt: Stein-Erik Rønningen
Primær kontakt e-post: stein-erik.ronningen@hedmark.org
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Åsnes
Sammendrag: Hedmark fylkeskommune skal gjennomføre rehabilitering ved Solør videregående skole avd. Sønsterud.Solør videregående skole avd. Sønsterud har ca. 90 elever. Prosjektet inkluderer rehabilitering av 2 bygg, administrasjonsbygget og undervisningsbygget.Administrasjonsbygget inneholder administrasjon, arealer for personale, klasserom, internat med kantine samt garderobeanlegg/toalettanlegg.Undervisningsbygget inneholder klasserom og verksteder med tilhørende rom, samt garderober/toalettrom.Prosjektet består i hovedsak av utskifting av vinduer i begge byggene, etablering av ny damegarderobe for personale i administrasjonsbygget og nytt ventilasjonsanlegg i hele undervisningsbygget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no