218541 Opparbeidelse av VVA - Skjerven Næringspark - Gjøvik - Anbud - Norges Kommunekalender

218541 Opparbeidelse av VVA - Skjerven Næringspark - Gjøvik

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189638
Primær kontakt: Thore Amundsen
Primær kontakt e-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gjøvik
Sammendrag: Konkurransen gjelder bygging av nytt VVA-anlegg i Skjerven Næringspark i Gjøvik. Prosjektet omfatter etablering av veg, vann og avløpsanlegg, slik som beskrevet i konkurransegrunnlaget og vedlagte beskrivelse og mengdefortegnelse.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no