Tilbygg til Holtålen helsesenter - 16 stk omsorgsboliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg til Holtålen helsesenter - 16 stk omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Holtålen kommune Org.nr: 937697767
Telefon: 72417600
Web: www.holtalen.kommune.no/ E-post: epost@holtalen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72417628
Primær kontakt: Jens Erik Trøen
Primær kontakt e-post: jens.erik.troen@holtalen.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Holtålen kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse med forhandling. Formålet med konkurransen er å skrive kontrakt med totalentreprenør om bygging av 16 stk omsorgsboliger. Omsorgsboligene kommer som tilbygg i 2 etasjer til Helsesenteret ved Helsetunet i Ålen. I bygningsarealet skal det også inngå arealer for arbeidspersonell. I tillegg inngår noen mindre ombygginger i eksisterende bygning.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no