Kirkegata VVA - Anbud - Norges Kommunekalender

Kirkegata VVA

Oppdragsgiver: Steinkjer Kommune Org.nr: 840029212
Telefon: 74169000
Web: www.steinkjer.kommune.no/ E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74169000
Primær kontakt: Alf Morten Ørtugen
Primær kontakt e-post: alf.morten.ortugen@steinkjer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Steinkjer
Sammendrag: Steinkjer kommune skal separere avløpsanlegget i Kirkegata, og innbyr til åpen tilbudskonkurranse etter del I og II i Forskrift omoffentlige anskaffelser (§ 5-1). Konkurransetype: Bygge- og anleggsarbeider.
Tiltakshaver vil i iht. §9-2 beslutte om det vil bli gjennomført dialog / forhandlinger med tilbyderne etterat tilbudsfristen er utløpt. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne å levere sitt beste tilbudved innleveringsfristen.
For mer informasjon se vedlagt konkurransegrunnlag.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no