Fv. 43 Tunneloppgradering Ørnhei- og Bukkesteintunnelen - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 43 Tunneloppgradering Ørnhei- og Bukkesteintunnelen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdraget omfatter prosjektering og oppgradering av det elektriske anlegget og sikkerhetsutrustningen i Ørnehei- (842m) og Bukkesteintunnelen (935m). Tunnelene ligger med ca 1,2 km avstand på Fv43, i Lyngdal kommune.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no